Dlaczego obliczanie śladu węglowego ma sens? 

W naszych czasach stało się powszechnie znanym faktem, że każdy przedsiębiorca wywiera wpływ na środowisko naturalne. Może nie zdawać sobie z tego sprawy w codziennym życiu, ale faktem jest, że każdy z nas wykorzystuje zasoby naturalne i energię produkowaną przez elektrownie jądrowe, elektrownie węglowe, elektrownie wiatrowe i producentów energii słonecznej do prowadzenia naszych codziennych procesów biznesowych. Im więcej produktów konsumujemy, tym większy będzie nasz ślad węglowy. Dlatego też mierzenie i kontrolowanie jego wielkości może przynieść wiele korzyści zarówno dla firm, jak i ich właścicieli. Działania takie jak te pomogą przedsiębiorcom utrzymać niskie koszty, sprawią, że produkty będą bardziej konkurencyjne na rynku międzynarodowym, spełnią przepisy dotyczące ochrony środowiska i będą wspierać zrównoważony rozwój społeczeństwa. Obliczenie śladu węglowego pomoże zmniejszyć wpływ na środowisko. Sprawi również, że firma będzie bardziej przyjazna środowisku i atrakcyjna dla klientów, którzy dbają o kwestie etyczne.

Obliczenia śladu węglowego – dlaczego są tak ważne? 

W dobie globalizmu gospodarczego na wartość produktu niewątpliwie wpływa jego ślad węglowy. Przedsiębiorcy na całym świecie są coraz bardziej świadomi, że jednym ze sposobów konkurowania na światowym rynku jest minimalizowanie negatywnego wpływu ich działalności na przyrodę. Obliczają swój ślad węglowy z różnych powodów: przedsiębiorcy są do tego zobligowani, ponieważ jest to wymóg dla klientów firm zachodnich (głównie z Wielkiej Brytanii), lub dlatego, że wskaźnik ten staje się ważniejszy niż cena, jeśli chodzi o przyciąganie nowych klientów.

Ślad węglowy to wskaźnik ilości CO2 i innych gazów cieplarnianych, które firma lub osoba prywatna wytwarza podczas wszystkich swoich działań. Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych, jaką ktoś (lub coś) wywołuje – zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Wskaźnik ten jest wykorzystywany do oceny kosztów związanych ze zmianami klimatu, takich jak redukcja emisji CO2 lub inwestycje w zrównoważone technologie. Należy pamiętać, że ślad węglowy nie ogranicza się tylko do emisji spowodowanych własną działalnością danej firmy. Obejmuje on również wszystkie źródła pośrednie – np. zanieczyszczenia podczas transportu zakupionych surowców lub produktów, czy szkody spowodowane przez czynniki pozaekonomiczne (np. niewystarczająca zbiórka odpadów). Można tu mówić o zakresach dotyczących cyklu życia produktu. Dużą część środków łagodzących zmiany klimatu można wdrożyć na poziomie przedsiębiorstwa, dlatego kluczowe jest obliczanie śladów węglowych i wykorzystywanie ich w codziennej praktyce biznesowej.

Obliczanie śladu węglowego dla potrzeb klienta i potrzeb organizacji

Przede wszystkim obliczanie śladu węglowego to proces edukacyjny. Po pierwsze, przedsiębiorcy dowiadują się o swojej działalności gospodarczej, przede wszystkim o tym, ile i jakie produkty sprzedają. Po drugie, jest to dla nich okazja do obliczenia, ile zanieczyszczeń powoduje produkcja ich produktów i co można zrobić, aby je zmniejszyć. Po trzecie, obliczenie śladu węglowego pozwala firmom na dokładniejszą wycenę swoich produktów poprzez porównanie ich z podobnymi dobrami produkowanymi w innych miejscach na świecie. Może to pomóc przedsiębiorcom w identyfikacji nowych możliwości negocjacji cen na rynkach międzynarodowych. I wreszcie jest to niezbędne, jeśli chcą realizować strategie mające na celu zwiększenie udziału w rynkach niszowych – takich, które stawiają na zrównoważony rozwój.

Kilka lat temu cały świat entuzjazmował się ideą obliczania śladu węglowego, który nagle stał się jednym z najważniejszych pomiarów wpływu firmy na środowisko. Liczenie śladu węglowego i komunikowanie tej wartości jest uważane za ważny element odpowiedzialności biznesu. Obecnie wartości te są wykorzystywane jako narzędzie do wewnętrznego zarządzania przez firmy lub jako zewnętrzne kryterium wyboru pozwalające udowodnić ich ekologiczność – firmy chcą się zaprezentować jako świadome ekologicznie. W celu przyciągnięcia klientów, którzy dbają o kwestie zrównoważonego rozwoju i wspierają zielone produkty, wiele firm publikuje swoje wyniki na stronach internetowych lub wykorzystuje je w materiałach promocyjnych swoich produktów.

Artykuł powstał przy współpracy z https://exergy.pl – firmą świadczącą usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.