Szkolenie BHP – jak wygląda szkolenie BHP i kiedy należy je odbyć?

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy, w skrócie szkolenie BHP, mają na celu zapoznanie pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie z przepisami BHP, a także specyfiką zajmowanego stanowiska. Co istotne, szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą zarówno osób na stanowiskach robotniczych, jak i studenta odbywającego praktykę studencką. Także pracownicy administracyjno – biurowi, zatrudnieni od dłuższego czasu, czy osoby kierujące pracownikami, muszą wziąć udział w szkolenia BHP.

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy posiadają określoną datę ważności, zatem należy je powtarzać w równych odstępach czasu, tak by móc zaktualizować swoją dotychczasową wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa na danym stanowisku.

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy – jakie są jego rodzaje 

Szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podzielić można na dwa rodzaje. Zaliczamy do nich:

 • Szkolenie wstępne BHP – uznawane za pierwszy element rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Ważne przez maksymalnie 12 miesięcy. W przypadku podjęcia pracy na stanowisku kierowniczym – ważne 6 miesięcy.
 • Szkolenie okresowe BHP – dotyczy ono pracowników zatrudnionych od ponad roku w danej firmie, ponieważ podchodzi się do niego w momencie wygaśnięcia ważności wstępnego szkolenia BHP.

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych obowiązków w pracy muszą odbywać się w trakcie godzin pracy pracownika. Za jego przeprowadzenie odpowiedzialny jest pracodawca lub firma zewnętrzna zajmująca się prowadzeniem szkoleń BHP. 

Szkolenie wstępne BHP – kto musi do niego podejść

Wstępne szkolenie BHP zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część to instruktaż ogólny, czyli zapoznanie nowo zatrudnionych pracowników z aktualnymi przepisami Kodeksu pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz tego, w trakcie trwania instruktażu ogólnego, pracownicy zapoznają się z regulaminem wewnątrzzakładowym danego przedsiębiorstwa, a także przechodzą kurs udzielania pierwszej pomocy. Ta część szkoleń wstępnych powinna trwać minimum 2 godziny i nie powinna być przeprowadzana w sposób zdalny. Do tego etapu obowiązkowo podchodzi każdy nowo zatrudniony pracownik, a także praktykant oraz uczniowie szkół zawodowych. 

Szkolenia wstępne posiadają także drugi etap. Jest to instruktaż stanowiskowy, podczas którego pracownicy zapoznają się ze swoim stanowiskiem pracy, a przy okazji nabywają wiedzę oraz umiejętności związane z obsługą maszyn i sprzętów niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków pracowniczych. W trakcie instruktażu na stanowisko, pracownicy służby BHP przedstawiają również możliwe zagrożenia występujące w miejscu pracy i sposoby na uchronienie się przed nimi. To ile będzie trwało takie szkolenie zależne jest on zajmowanej posady. 

Zakończenie oby dwóch części szkolenia wstępnego BHP musi zostać w odpowiedni sposób udokumentowane. Z tego też powodu każdy pracownik otrzymuje wzór karty szkolenia wstępnego, który następnie jest indywidualnie wypełniany. 

Okresowe szkolenie BHP – kogo dotyczy

Szkolenie okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy wykonuje się przede wszystkim po to, by zaktualizować dotychczasową wiedzę oraz ugruntować najważniejsze informacje, a także rozwinąć umiejętności wykonywania pierwszej pomocy lub innych czynności związanych z BHP.

Szkolenia okresowe mogą odbywać się w różnej formie. Do tych najchętniej wybieranych należą kursy, seminaria, a także szkolenia online, jednak systemy te nie dotyczą pracowników na stanowiskach robotniczych, ponieważ ze względu na wykonywaną pracę, muszą oni przejść instruktaż pracy i wykład.

Częstotliwość okresowego szkolenia BHP uzależniona jest od zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu. Według obowiązujących przepisów, do szkolenie okresowe BHP powinno odbywać się:

 • przynajmniej raz w roku w przypadku robotników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne,
 • przynajmniej raz na 3 lata w przypadku innych pracowników obejmujących stanowiska robotnicze,
 • minimum raz na 5 lat w przypadku pracodawców, kierowników, pracowników inżynieryjno-technicznych, osób zatrudnionych w służbie BHP oraz podwładnych, którzy są narażeni na działanie czynników wykazujących niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe działanie dla zdrowia,
 • minimum raz na 6 lat w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, pracujących w firmach, których działalność stanowi wyższą niż trzecia kategorię ryzyka.

Wszyscy pracownicy biurowi, dla których przyznano nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka, nie muszą odbywać szkolenia okresowego BHP. Reguła ta odnosi się do osób wykonujących zadania takie jak:

 • produkcja odzieży, komputerów oraz wyrobów elektronicznych,
 • handel detaliczny,
 • poligrafia,
 • transport lotniczy,
 • informacja i komunikacja,
 • edukacja,
 • działalność kulturalna,
 • rekreacja,
 • rozrywka,
 • nauka i technika,
 • finanse,
 • oraz wiele innych. 

Dzięki szkoleniom BHP można nie tylko zapewnić lepszy komfort pracy na danym stanowisku, ale również wpłynąć na zwiększenie efektywności pracownika. Warto zlecać je zaufanym firmom z doświadczeniem, które w odpowiedni sposób przygotują wszystkie materiały i przekażą wiedzę w przystępny dla odbiorców sposób. 

Artykuł powstał przy współpracy z zespołem specjalistów z zakresu prawa pracy i bhp http://stbconsulting.pl , oferujących m.in. szkolenia, porady i audyty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.