Czy przepisy ruchu drogowego obowiązują na parkingu przed supermarketem?

Parkingi przed supermarketem to miejsca, które popołudniami i w weekendy mogą być mocno obciążone ruchem. Wielu kierowców nie ma jednak pojęcia, jak zachować się w takim miejscu. Sprawdzamy, czy parkując przed supermarketem trzeba przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Parking przed supermarketem to nie droga publiczna

Brak statusu drogi publicznej sprawia, że służby porządkowe tracą uprawnienia kontrolne i nie mogą reagować na niewłaściwe zachowania kierowców! Ich interwencja jest możliwa, jednak wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Funkcjonariusz ma możliwość podjęcia reakcji w sytuacji, w której dochodzi do zagrożenia zdrowia, życia, albo w takiej, w której kierowca złamał przepisy wynikające m.in. z innych ustaw. Tak więc, na straży porządku na parkingu przed supermarketem powinien stać zarządca danego terenu . Osoba taka nie posiada żadnych uprawnień do karania kierowców.

Prawo o ruchu drogowym z dnia 22 lipca 2010 roku wprowadza pojęcie strefy ruchu. Oznacza ono obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazd i wyjazd oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Co ważne, z definicji nowej strefy wynika, że na jej terenie obowiązują identyczne zasady jak na drodze publicznej. Kierowcy muszą się zatem stosować do przepisów Prawa o ruchu drogowym.

Warto zaznaczyć, że wprowadzenie strefy ruchu na danym parkingu w żaden sposób nie zmienia zasad poruszania się wyznaczonych przez znaki drogowe. Dotychczasowe oznaczenie pozostaje i nadal jest wiążące. Zmiana w głównej mierze odnosi się do sposobu nadzoru. To co na drodze wewnętrznej jest traktowane jako złamanie regulaminu, w strefie ruchu staje się wykroczeniem. Tym samym legitymuje służby porządkowe do wymierzenia kary! W efekcie Policja i Straż Miejska nawet na parkingu przed supermarketem mają pełne prawo dokonać kontroli drogowej oraz wlepić mandat za przekroczenie prędkości, złe parkowanie, niezapięcie pasów, niewłączenie świateł czy rozmowę podczas jazdy przez telefon komórkowy.

Strefa ruchu

Zmiany dotyczące organizacji ruchu są ważne nie tylko dla kierowców, ale także dla pieszych. O ile na drodze wewnętrznej piesi mogą korzystać z całej szerokości jezdni. Jednak według przepisów, w strefie ruchu powinni poruszać się wyłącznie po chodnikach i wyznaczonych przejściach. Świadomość tej zmiany ma szczególną wartość w przypadku parkingów przed supermarketami. Dlaczego? Zwykle mają one postać odcinków asfaltu, na których nie ma wyznaczonych ścieżek prowadzących do ciągów miejsc parkingowych. A skoro pieszy nie jest już chroniony przez prawo, to może to rodzić zasadniczy problem i jest niewątpliwą niedogodnością.

Omawiając zmiany w Prawie o ruchu drogowym z 22 lipca 2010 r. nie można pominąć jeszcze jednej kwestii. Nowe przepisy nie powodują automatycznego przekształcenia każdej drogi wewnętrznej w strefę ruchu. Warto wiedzieć, że decyzja w tym zakresie zależy wyłącznie od woli zarządcy terenu! Jeśli nie zdecyduje się on na postawienie odpowiedniego oznakowania przy wjeździe i wyjeździe z parkingu, status drogi wewnętrznej pozostanie. Wówczas pełna regulacja jurysdykcyjna i nadzór Policji, Straży Miejskiej nie jest możliwy.

_______________________

Autor: Julia Kownacka

Autor zdjęcia głównego: evening_tao, frimufilms

Materiał źródłowy: wiadomosci.onet.pl, motoryzacja.interia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.